Партнери

Партнери  /  Рада Суддів України

Рада Суддів України

Незалежність судів і суддів України забезпечується належним функціонуванням органів суддівського самоврядування, метою діяльності яких є колективне вирішення професійними суддями питань внутрішньої діяльності суддів.
До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов'язані із здійсненням правосуддя. Рішення із зазначених питань не пов'язані із здісненням правосуддя. Рішення із зазначених питань органами суддівського самоврядування приймаються відповідно до закону. З низки органів суддівського самоврядування, якими є збори суддів, ради суддів, конференції суддів та з'їзд суддів України, Проект, головним чином тісно співпрацює з Радою суддів України. Відповідно до закону, РСУ виконує функції суддівського самоврядування і є вищим самоврядним органом у період між з’їздами суддів, що здійснює контроль за організацією діяльності судів та, звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, здійснює інші повноваження, передбачені чинним Законодавством та віднесені до повноважень РСУ. В рамках Проекту співпраця з Радою суддів України полягає у збільшення обізнаності та довіри населення до органів судової влади та, як наслідок, покращення взаємодії та налагодження діалогу судів з суспільством та медіа, покращенні прозорості роботи органів судової влади.

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.