Партнери

Партнери  /  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Одним із визначних етапів судової реформи стало створенняу 2010 році нового органу судової влади – Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ).

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ утворений  1 жовтня 2010 року згідно з Указом Президента України від 12 серпня 2010 року “Про Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ” і діє з 1 листопада 2010 року у системі судів загальної юрисдикції.

ВССУ розглядає цивільні та кримінальні справи у чітко визначеній законом судовій юрисдикції. Він є третьою ланкою у відповідній системі спеціалізованих судів і покликаний забезпечувати право на касаційне оскарження ухвалених спеціалізованими судами рішень.

Відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», ВССУ розглядає справи цивільної та кримінальної юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом, аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику; надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики, дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції.

Головою ВССУ за рішенням Вищої ради юстиції від 11 жовтня 2010 року призначено Фесенка Леоніда Івановича.

26 жовтня 2010 року на перших зборах суддів ВССУ було утворено судові палати та затверджено їх кількісний склад: судова палата у цивільних справах – 70 суддів, судова палата у кримінальних справах – 50 суддів.

У своїй діяльності ВССУ керується Конституцією України, Законами України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про Вищу раду юстиції”, “Про доступ до судових рішень”, “Про державну службу”, “Про доступ до публічної інформації”, Указом Президента України “Про Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ”, Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінально-процесуальним кодексом України, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30.

У рамках співробітництва Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з Проектом здійснено ряд заходів: розробка та впровадження Комунікаційної стратегії ВССУ, відкриття в рамках Комунікаційної стратегії ВССУ першого в судових установах України постійно діючого cаll-центру, видання інформаційних буклетів для громадян про діяльність ВССУ, залучення суддів та працівників апарату до участі у конференціях, круглих столах, які проводилися Проектом у різних містах України тощо.

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.