Партнери

Партнери  /  Міністерство юстиції України

Міністерство юстиції України

Міністерство юстиції України - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики. Міністерство в установленому порядку в межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Мін'юст у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та Положенням про Міністерство юстиції України, що було затверджено Указом Президента України від 30 грудня 1997 року № 1396/97. Систему органів юстиції складають Міністерство юстиції України та його територіальні органи. До сфери управління Міністерства юстиції належать органи нотаріату, науково - дослідні установи судових експертиз, підприємства, установи та організації. В рамках проекту Міністерство працює над завершенням судової реформи в Україні та вдосконаленням правової системи в галузі.

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.