Партнери

Партнери  /  Вищий адміністративний суд України

Вищий адміністративний суд України

Основне завдання адміністративного судочинства полягає у захисті прав та законних інтересів особи в публічно-правових спорах від порушень з боку органів влади, органів місцевого самоврядування, їх службових чи посадових осіб. Адміністративні суди розглядають всі справи, пов’язані зі спорами фізичних або юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності. Крім цього адміністративні суди розглядають спори, пов’язані із публічною службою, реалізацією повноважень управлінськими суб’єктами. Особлива категорія справ, які розглядають в адміністративному суді – спори, про правовідносини, що пов’язані із виборчим процесом та референдумом. В Україні дотепер не існувало в завершеному вигляді правового захисту фізичних осіб у відносинах з адміністративними органами. Правовий захист, що забезпечують адміністративні суди, спрямований не на покарання протиправної поведінки, а на поновлення законного стану. Пріоритети адміністративної юстиції полягають у сфері захисту прав громадянина, а не держави, що має сприяти зростанню довіри до судової влади в країні. У своїй діяльності Вищий адміністративний суд України керується Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексом адміністративного судочинства України та іншими нормативними документами. Співпраця з Проектом полягає в організації та проведенні спільних навчальних заходів для суддів, голів, керівників апарату та працівників окружних та апеляційних адміністративних судів в рамках надання методичної допомоги Вищого адміністративного суду України. Це такі навчальні програми, як «Особливості розгляду адміністративних спорів», «Актуальні питання розгляду адміністративними судами України спорів щодо проходження публічної служби та виборчого процесу», «Актуальні питання розгляду адміністративними судами України спорів окремих категорій та питання етики», «Організація роботи суду: управління кадрами та професійна етика». Також результатом співробітництва Проекту з Вищим адміністративним судом України став підручник «Адміністративне судочинство України».

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.