Партнери

Партнери  /  Державна судова адміністрація України

Державна судова адміністрація України

Необхідність утворення Державної судової адміністрації було обумовлено насамперед, недостатністю приділення уваги до проблем судочинства та адміністративної діяльності судів, про що свідчили, зокрема, фінансування потреб судової влади за залишковим принципом. Це й спонукало з’їзди суддів та вищих посадових осіб держави прийняти рішення щодо створення спеціальної інституції, яка б займалася виключно проблемами судів. Засади створення та функціонування даного органу визначені у ст.. 145-148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». При Державній судовій адміністрації України, з метою вирішення питань забезпечення судів кваліфікованими кадрами суддів та працівників апарату судів, утворено Академію суддів України та вісім її регіональних відділень, де щорічно підвищують кваліфікацію близько однієї тисячі суддів та працівників апарату судів загальної юрисдикції. З січня 2011 року, Академія суддів України офіційно передасть повноваження Національній школі суддів України, що підпорядковуватиметься Вищій кваліфікаційній комісії суддів України та формуватиметься на базі Академії суддів України. Співпраця в рамках проекту полягала у впровадженні зрозумілих, прозорих процедур, спрямованих на забезпечення добору найкращих кандидатів на посаду судді та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, підвищенні обізнаності та збільшенні довіри населення до органів судової влади, покращенні взаємодії та налагодженні діалогу судів з суспільством та ЗМІ, а також прозорості роботи органів судової влади, вдосконаленні діловодства та запровадженні електронного документообігу в судах, що в свою чергу підвищить ефективність, прозорість та підзвітність судів.

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.