Напрями діяльності

Напрями діяльності  /  Законодавчо-нормативна база щодо судової системи

Законодавчо-нормативна база щодо судової системи

 

Завершення судової реформи в Україні та вдосконалення правової системи неможливі без законодавчих змін. Експертна оцінка якості законодавчих ініціатив необхідна для того, щоб,  з одного боку, ідентифікувати потенційні ризики для інституційної та персональної незалежності суддів , а з іншого – щоб зміст законопроектів відповідав міжнародним зобов’язанням держави перед Радою Європи у створенні гарантій для незалежної судової влади.

Команда проекту USAID «Справедливе правосуддя» має на меті охопити проблемні сфери регулювання та спрямувати ресурси на вдосконалення чинної нормативної бази. Спільно з партнерами Проекту ми:

 • залучаємо визнаних вітчизняних та іноземних експертів для оцінки стану чинного законодавства та якості законодавчих змін;
 • сприяємо публічному обговоренню законодавчих змін шляхом організації публічних заходів та проведення навчальних семінарів для суддів, працівників суду, журналістів та лідерів організацій громадянського суспільства;
 • працюємо з медіа, щоб максимально відкрито та широко довести до населення країни стандарти у сфері судочинства та інформацію про зусилля уряду по їх впровадженню в українське законодавство.

Робота за даним компонентом зосереджена на таких сферах законодавства:

 1. Судоустрій і статус суддів
 2. Адвокатура
 3. Безкоштовна правова допомога
 4. Юридична освіта

Ключовим завданням у межах цього компоненту було і залишається якісне забезпечення ходу судової реформи. Проект «Справедливе правосуддя» зосереджуватиме свої зусилля на сприянні вдосконаленню Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також Закону України «Про Вищу раду юстиції» та інших ключових законодавчих актів. Проект також підтримуватиме ініціативи з внесення відповідних змін до Конституції України з тим, щоб право громадян на справедливий суд було гарантоване, щоб судочинство відправлялося з повагою до принципу верховенства права, а статус українського судді і гарантії суддівської незалежності були приведені у відповідність до стандартів Ради Європи.

Діяльність Проекту з вдосконалення правового регулювання та забезпечення ходу судової реформи включатиме:

1) залучення експертів до:

 • розробки проектів законів і підзаконних актів в ключових сферах законодавства,
 • розробки концепцій,
 • огляду чинного законодавства для визначення прогалин і невідповідностей;

2) публічні заходи з метою:

 • обговорення законодавчих реформ і надання рекомендацій щодо внесення змін,
 • підтримки нового законодавства та покращення розуміння реформ,
 • підвищення обізнаності українських партнерів щодо останніх тенденцій у галузі судівництва,
 • об’єднання експертів для розробки нових підходів і бачення.

Партнери в рамках компоненту:

 • Адміністрація Президента України,
 • Верховна Рада України,
 • Міністерство юстиції України,
 • Міністерство освіти України,
 • Рада суддів України,
 • Вища кваліфікаційна комісія суддів України,
 • Державна судова адміністрація України,
 • Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого,
 • Національний університет «Одеська юридична академія».

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.