Напрями діяльності

Напрями діяльності  /  Професіоналізм суддів

Професіоналізм суддів

 

Професіоналізм суддів та якість правосуддя взагалі великою мірою залежать від професійного рівня кандидатів на посаду судді та можливостей суддів постійно підвищувати рівень знань та кваліфікації. Протягом тривалого часу питанню професійного розвитку суддів приділялося недостатньо уваги, тому Проект «Справедливе правосуддя» обрав одним із пріоритетів своєї діяльності удосконалення навчання суддів та працівників апарату судів у співпраці з нещодавно створеною Національною школою суддів України (НШС).

Робота Проекту за цим компонентом зосереджується на:

 • Допомозі НШС у розбудові її спроможності здійснювати програми професійного навчання та підвищення кваліфікації суддів;
 • Підтримці НШС у розробці навчальних програм для суддів та працівників апарату та приведенні цих програм у відповідність із потребами суду;
 • Підтримці НШС у створенні та публікації посібників, методичних видань та інших навчальних матеріалів;
 • Розробці сучасної вичерпної програми підготовки кандидатів на посаду судді  та стандартів для створення нових навчальних курсів у співпраці з НШС;
 • Підтримці НШС у її інституційному становленні та розвитку.

Компонент націлений на:

 1. Підвищення рівня професійних знань та навичок суддів і працівників апарату судів;
 2. Приведення системи навчання та професійного розвитку для кандидатів на посаду судді, суддів та працівників апарату судів у відповідність до міжнародних та європейських стандартів;
 3. Розбудову інституціональної спроможності Національної школи суддів України як новоствореної організації відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та допомогу у забезпеченні її сталої діяльності.

Проект «Справедливе правосуддя» будує свою роботу на основі здобутків проекту USAID «Україна: верховенство права», який із залученням українських та міжнародних експертів сприяв:

 1. Розробці навчальних програм із професійної етики судді та написання судових рішень;
 2. Здійсненню навчання суддями-викладачами Національної школи суддів України, які оволодівають сучасною методикою навчання дорослих і надалі розробляють та удосконалюють навчальні курси;
 3. Проведенню навчальних семінарів та тренінгів для суддів та працівників апарату суду з основних тем, які є важливими у їх роботі: “Професійна етика судді”, “Написання судових рішень”; “Застосування судової практики Європейського суду з прав людини ”, “Комунікаційна стратегія та зв’язки з громадськістю в судах”, “Особливості розгляду адміністративних справ”, і т.д;
 4. Написанню та публікації таких видань:
 • Посібник для суддів “Написання судових рішень”,
 • “Адміністративна юстиція України: теоретичні та практичні аспекти”,
 • “Адміністративна юстиція України”.

Партнери Проекту «Справедливе правосуддя»  у вищезазначеній роботі:

 • Національна школа суддів України,
 • Вища кваліфікаційна комісія суддів України,
 • Вищий адміністративний суд України,
 • Державна судова адміністрація України,
 • Міжнародні проекти та донорські організації.

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.