Напрями діяльності

Напрями діяльності  /  Розвиток організаційної спроможності судових інституцій

Розвиток організаційної спроможності судових інституцій

 

Укріплення спроможності суддівського самоврядування та судових адміністративних органів є ще однією метою Проекту «Справедливе правосуддя». За цим компонентом проект співпрацює з Радою суддів України (РСУ), Державною судовою адміністрацією України (ДСA) та Національною школою суддів України. Крім того, Проект співпрацює з окремими судами та з іншими державними установами і неурядовими організаціями (НУО). Робота Проекту зосереджується на зміцненні спроможності РСУ та ДСА розробити життєздатний довгостроковий стратегічний план подальшого розвитку судової гілки влади, завершити автоматизацію українських судів, формулювати та обґрунтовувати бюджетні запити з урахуванням нагальних потреб та ефективно і продуктивно управляти коштами, виділеними судовій системі.

Проект «Справедливе правосуддя» також працюватиме разом з партнерами над впровадженням найкращих практик в сфері стратегічного планування, професійного розвитку та навчання, інформаційної політики та автоматизації судів. В процедуру довгострокового планування будуть включатися елементи поетапного планування, планування на випадок непередбачуваних обставин та/або змін у обсягах наданих ресурсів, підвищення гнучкості ДСА щодо зміни курсу через вимоги нового законодавства, зменшення бюджету, динамічні потреби технічної підтримки або непередбачувані потреби в оновленні обладнання та приміщень.

Діяльність Проекту за цим компонентом включає:

  1. Розробку низки стандартів функціонування суду у співпраці із ДСА та РСУ;
  2. Розбудову спроможності ДСА збирати та аналізувати дані щодо функціонування суду;
  3. Розбудову спроможності ДСА ефективно формулювати та обґрунтовувати бюджетні запити на основі статистичних даних та потреб, презентувати та захищати бюджетні запити;
  4. Роботу з ДСА для підвищення ефективності управляння ресурсами судової системи, включно з процедурами підготовки бюджетів судів;
  5. Розбудову спроможності РСУ та ДСА здійснювати довгострокове стратегічне планування для судової гілки влади;
  6. Допомогу РСУ та ДСА у розробці відповідної організаційної структури та політики щодо підтримки інформаційних технологій, закупівель, модернізації, кадрових питань, збору та аналізу статистичних даних в судах;
  7. Підтримку процесу продовження автоматизації судів України.

Оцінка діяльності суду

У співпраці з ДСА та РСУ, Проект «Справедливе правосуддя» розробляє стандартизовану систему оцінки діяльності суду. Майбутня система буде базуватися на 6-10 стандартах роботи суду та включатиме методологію внутрішньої та зовнішньої оцінки діяльності суду. Запровадження системи вимірів функціонування суду допоможе ДСА, РСУ та керівникам судів краще управляти діяльністю суду та надавати послуги громадянам.

Стратегічне планування

У співпраці із ДСА та РСУ Проект «Справедливе правосуддя» сприятиме процесу підготовки довгострокового плану розвитку судової системи, який включатиме усі основні напрями роботи судових органів. Базуючись на найкращому світовому та вітчизняному досвіді, цей план стане важливим інструментом, який допоможе судам сформулювати своє бачення майбутнього та перейти до його впровадження.

Бюджетування в судах

Проект «Справедливе правосуддя» планує залучити як міжнародних так і українських експертів для аналізу поточного процесу бюджетування/складання бюджетних запитів, який використовується в українських судах, порівняння його з провідною світовою практикою та підготовки рекомендацій щодо покращення цього процесу. На основі цих рекомендацій Проект «Справедливе правосуддя»  працюватиме спільно з РСУ та ДСА над запровадженням пілотних проектів, спрямованих на покращення бюджетування та управління ресурсами в судах. Крім того, Проект надасть підтримку щодо встановлення низки стандартів навантаження суддів для застосування в усіх судах України та працюватиме над  зміцненням ролі РСУ, як основного органу суддівського самоврядування, в усіх питаннях, пов’язаних із бюджетами судів.

Автоматизація судів

Проект «Справедливе правосуддя» спільно з ДСА та РСУ працюватиме над продовженням автоматизації українських судів. Для досягнення цієї мети проект надасть допомогу ДСА в оновленні Концепції інформатизації судів України, щоб відобразити останні зміни, передбачені законом України «Про судоустрій та статус суддів», надати конкретизовану бюджетну інформацію та визначити терміни завершення процесу. Автоматизоване діловодство на основі найкращої світової практики є ключовим для більш прозорої ефективної та підзвітної судової системи. Оновлений стратегічний план автоматизації визначить подальші дії української судової влади щодо продовження автоматизації судів. Як тільки такий план буде готовий, Проект «Справедливе правосуддя» розглядатиме питання надання обладнання та програмного забезпечення на підтримку його впровадження.

В процесі виконання цих завдань Проект «Справедливе правосуддя» буде використовувати досягнення попереднього проекту USAID «Україна: верховенство права», зокрема, щодо розробки та пілотного впровадження декількох стандартів функціонування суду, стратегії автоматизації судів України, а також розробки планів впровадження автоматизації в окремих регіонах України.

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.