Напрями діяльності

Напрями діяльності  /  Залучення громадянського суспільства до реформування судової системи

Залучення громадянського суспільства до реформування судової системи

 

Роль громадських організацій у розробці законодавства з питань реформування судової системи є досить обмеженою. Та все ж, участь громадянського суспільства в цьому процесі є вкрай важливою для забезпечення відповідності цих реформ потребам всієї України. З метою підвищення обізнаності суспільства з цілями судової реформи, вдосконалення взаємодії та запровадження діалогу між владою, громадськими організаціями і суспільством, Проект USAID «Справедливе правосуддя» продовжить працювати з судами в наступних напрямках:

 1. Впровадження в судовій сфері сучасних технологій зв’язків із громадськістю;
 2. Створення умов для доступу ЗМІ до відкритих судових процесів;
 3. Корегування неточної або недостовірної інформації у висвітленні діяльності суду;
 4. Створення інформаційно-освітніх матеріалів для громадськості щодо судових реформ;
 5. Розробки заходів для підвищення громадської обізнаності щодо громадянських прав та обов’язків;
 6. Розробка посібника зі стратегічних  комунікацій для судів;
 7. Розробка, пілотне тестування та впровадження комунікаційних стратегій для судів;
 8. Створення кол-центрів для судів тощо.

Проект «Справедливе правосуддя» будує свою діяльність на основі здобутків Проекту USAID «Україна: верховенство права» у 2006-2011 роках, включаючи розробку значної кількості програм підвищення обізнаності громадськості та журналістів, публікацію та розповсюдження інформаційних брошур і буклетів, зйомку навчальних фільмів, участь в розробці проекту «Положення про взаємодію судів із засобами масової інформації», розробку і впровадження пілотної комунікаційної стратегії для судів, підтримку пілотних судів у розробці програмного забезпечення і створенні кол-центрів.

Проект «Справедливе правосуддя» планує залучити громадські організації до ґрунтовного огляду законопроектів, що знаходяться на розгляді, а також організувати громадські обговорення за участі законодавців. Громадські організації також підготують матеріали з підвищення обізнаності суспільства та забезпечать висвітлення в ЗМІ найбільш актуальних питань судової реформи. Окрім цього, Проект підтримуватиме громадські організації у їх сприянні прийняттю або внесенню змін до законопроектів, що знаходяться на розгляді.

Також в рамках цього компоненту Проект надаватиме підтримку такій діяльності, як моніторинг якості функціонування суду та моніторинг впровадження законодавства з питань судової реформи, зокрема щодо процесів призначення кандидатів на посаду судді та притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. В рамках моніторингу якості функціонування суду проект і надалі підтримуватиме програму карток громадянського звітування (КГЗ) для доповнення процесу внутрішньої оцінки функціонування суду. Оцінка відвідувачами суду якості послуг, що надаються судами, з використанням КГЗ, що проводилася за підтримки попереднього Проекту USAID «Україна: верховенство права», показала, що методологія КГЗ є ефективним інструментом для вимірювання якості функціонування суду, який розкриває сильні та слабкі сторони кожного пілотного суду, а також усієї судової системи. Окрім цього, оцінка якості функціонування суду з використанням методології КГЗ надає можливість громадським організаціям брати участь у вдосконаленні якості функціонування суду.

Експерти Проекту  «Справедливе правосуддя» планують досягти таких результатів у цій галузі:

 • Наявність у громадянського суспільства і громадськості ефективних засобів для повноправної участі в діалозі з законотворцями стосовно судової реформи;
 • Залучення української громадськості до ходу судової реформи через заходи з  громадської освіти  та адвокатування;
 • Наявність у громадських організацій засобів та можливостей для ефективного моніторингу впровадження реформ у судовій системі та здійснення нагляду за діяльністю судової системи.

Партнери в рамках компоненту:

 • Державна судова адміністрація України,
 • Вища кваліфікаційна комісія суддів України,
 • Рада суддів України,
 • Міністерство юстиції України,
 • окремі суди,
 • громадські організації,
 • робочі групи Верховної Ради,
 • ЗМІ.

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.