Напрями діяльності

Напрями діяльності  /  Реформування юридичної освіти в Україні

Реформування юридичної освіти в Україні

Якісна юридична освіта є запорукою високого професіоналізму правників загалом та суддів і прокурорів зокрема. Саме тому Проект USAID «Справедливе правосуддя» надає експертну підтримку процесу реформування правничої освіти в Україні, співпрацюючи з Міністерством юстиції України (Мінюст), Міністерством освіти і науки України (МОН), Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Національною Радою з питань судової реформи при Президенті України, Координатором проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Всеукраїнською благодійною організацією «Українська правнича фундація», Всеукраїнською громадською організацією «Українська асоціація маркетингу», всеукраїнськими громадськими об’єднаннями правників, а також низкою провідних правничих шкіл. Метою цих зусиль є приведення змісту правничої освіти в Україні у відповідність до європейських вимог та з урахуванням потреб правової держави у новій якості правників.

З часу здобуття незалежності Україна досягла відчутного прогресу у підходах до юридичної освіти, але й досі відчутні проблеми щодо неналежного рівня її якості. В Україні майже не використовується зовнішнє незалежне оцінювання механізмів забезпечення якості правничої освіти за міжнародними стандартами Досі бракує рамки кваліфікацій правничої професії та національного стандарту юридичної освіти, який має бути розроблений на її основі. Зміст і методологія викладання в багатьох українських правничих школах в багатьох випадках ще зберігають радянські підходи, що впливає на розуміння права студентами-правниками та імідж правничої професії. Тому одним з першочергових напрямів реформування є перехід до викладання та засвоєння студентами питань філософії й принципів права, оволодіння цінностями правової держави та осмислення нової якості та ролі правника у вільному демократичному суспільстві.

З метою подолання цих проблем, починаючи з 2009 року, Проект «Справедливе правосуддя» проводить інформаційно-освітню роботу з ключовими державними інститутами щодо необхідності перегляду змісту правничої освіти, організовуючи конференції та обговорення за круглим столом за участі представників МОН та Мінюсту, провідних українських правничих шкіл, міжнародних та українських експертів з правничої освіти. За результатами проведеної роботи Проект дійшов до висновку, що необхідно впроваджувати взаємодоповнюючі проекти, які зможуть принести відчутні результати та сприяти поетапним системним змінам у сфері модернізації правничої освіти. З цією метою, починаючи з 2014 року:

  • Проект провів перше в Україні незалежне оцінювання якості правничої освіти на основі чітких якісних критеріїв у відповідності з Стандартами та рекомендаціями забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти, які експерти Проекту адаптували до українських умов. Пілотною площадкою для проведення цього оцінювання став юридичний факультет Львівського національний університету імені Івана Франка (далі - Львівська правнича школа) за ініціативою його керівництва. Результатом такого  проекту стала спеціально розроблена, перевірена й адаптована Методологія зовнішнього незалежного оцінювання якості правничої освіти. Звіт про результати оцінки для Львівської правничої школи та керівництва університету містить рекомендації стосовно вдосконалення  внутрішньої політики забезпечення якості освіти, які сформульовані конкретно для правничої школи та університету, із зазначенням також того, що має бути зроблено на національному рівні задля поліпшення якості юридичної освіти в державі.
  • Проект залучає громадянське суспільство до розробки кваліфікаційної рамки правничої професії , проводячи опитування та детальні інтерв’ю з роботодавцями правників з метою визначення обсягу знань, вмінь, навичок та професійних цінностей, які повинен мати випускник правничої школи для того, щоб відповідати вимогам сучасного ринку праці. ВГО «Українська асоціація маркетингу» отримала грант Проекту для виконання такого завдання. На прохання Проекту, МОН та Мінюст делегували своїх представників для роботи над цим проектом разом із фахівцями Проекту та його грантером. Результатом цієї роботи став Звіт щодо вимог ринку праці до випускників-правників (також можна ознайомитись з витягом зі звіту). Цей звіт прокладає шлях до розробки Кваліфікаційної рамки правничої професії та Національного стандарту правничої освіти та до модернізації навчальних програм юридичних шкіл для того, щоб випускники-правники відповідали вимогам сучасного ринку праці та могли працевлаштуватися за фахом.
  • З 2014 року Проект профінансував участь двох команд студентів-правників, зокрема правничого факультету Києво-Могилянської академії та юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у міжнародних змаганнях з навчального судового процесу, зокрема Центральний та Східно-Європейський турнір із судових дебатів по праву Європейського союзу (квітень 2014 р.) та Міжнародний турнір із судових дебатів по праву Світової організації торгівлі (березень 2015 р.). Зусилля Проекту у цій сфері допомогли підвищити рівень знань здібних молодих українських юристів, які отримали  можливість познайомитися із сучасними методами вивчення права та позмагатися із студентами-правниками з різних країн світу.

Тісно співпрацюючи на концептуальному рівні з Національною Радою з питань судової реформи, Проект «Справедливе правосуддя» підтримав Раду у розробці проекту Стратегії реформи правничої освіти на  2015 - 2020 роки, яка визначила основі завдання реформи: стандартизація правничої освіти та приведення її у відповідність з вимогами сучасного ринку праці. Проект Стратегії має далі обговорюватися із зацікавленими сторонами – МОН та Мінюстом – задля забезпечення того, щоб бачення реформи правничої освіти не розходилося із більш широким баченням реформ освітнього сектору, визначеним у Стратегії розвитку освіти на 2015 – 2025 роки та Стратегії реформи вищої освіти на 2015 – 2020 роки.

Проект працює над розширенням та поглибленням співпраці із МОН та Мінюстом у сфері запровадження Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р., який встановлює нове правове регулювання модернізації вищої освіти, і зокрема закріплює механізми забезпечення її якості та відповідності вимогам ринку праці.

Проект сприяє налагодженню змістовного діалогу між органами управління якістю юридичної освіти, правничими школами та роботодавцями. Він також надаватиме допомогу у розбудові широкого консенсусу із залученням МОН та Мінюсту щодо чіткого та комплексного бачення процесу реформування правничої освіти відповідно до вимог принципу верховенства права.

З цією метою, Проект підтримає Мінюст та Міносвіти у формуванні коаліції інститутів правничої освіти, які зацікавлені у запроваджені змістовних змін в політиці правничої освіти, залучаючи інші органи влади, професійні асоціації правників, роботодавців правничої професії та представників провідних юридичних шкіл. Проект і надалі підтримуватиме ініціативи міністерств щодо створення робочої групи із представників зацікавлених сторін, та надаватиме допомогу цій робочій групі у розробці стратегічного плану та плану дій стосовно реформування правничої освіти. Це допоможе об’єднати зусилля правничих шкіл та представників ринку праці правників з метою вироблення економічних стимулів для правничих шкіл підвищувати якість правничої освіти.

Проект також залучатиме експертів для надання допомоги українським правничим школам у зміцненні їхньої спроможності розробляти та впроваджувати внутрішні політики забезпечення високої якості правничої освіти. Крім того, Проект працюватиме із керівництвом правничих шкіл, зацікавлених у проведенні зовнішнього оцінювання якості правничої освіти, розгортанні процесу стратегічного планування та у формування спроможності конкурувати в середовищі вільного ринку надавачів послуг з правничої освіти.


 

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.