Видання

Бiблiотека / Видання

Книга “CRIMEN LAESAE IUSTITIAE. Kримінальна відповідальність суддів та прокурорів за злочини проти правосуддя за нюрнберзькими законами, німецьким, австрійським та польським законодавством”

Автор видання - Вітольд Кулеша, професор кафедри кримінального права факультету права та адміністрації Лодзинського університету (Польща). Видання розраховано на широку аудиторію.

Crimen laesae iustitiae– злочин проти правосуддя або найпоширеніші форми суддівського свавілля, які через спотворення права та перекручування законодавчих положень, проявляються у настільки несправедливому судовому рішенні, що його неправомірність здатен розпізнати будь-хто, а не лише правознавець. Основною метою книги є опис походження такого виду злочину проти правосуддя як спотворення та перекручування права в німецькому і польському кримінальному праві. У творі наведено доктринальні погляди та виклад позицій суду щодо сукупності ознак, наявність яких у змісті конкретного вироку є підставою для притягнення судді до кримінальної відповідальності за вчинену несправедливість. Крім того, у книзі досліджується, як у системах права конкретних країн, а також у Нюрнберзьких законах та джерелах австрійського права, оцінюється аргументація, яку наводять на свій захист обвинувачені судді та прокурори. Адже найчастіше подібні обвинувачення вони відкидають твердженням, що діяли згідно з чинним на той час законодавством та не усвідомлювали неправомірності своїх вироків. Така аргументація породжує запитання, чи завжди судді, які ухвалюють вироки, повинні діяти в межах закону, особливо якщо він явно несправедливий, і чи неусвідомлення вчиненої в ім’я закону несправедливості звільняє їх від кримінальної відповідальності?

Книгу перекладено та надруковано за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту ''Справедливе правосуддя''.

Укр Eng

Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства

Ця збірка європейських та міжнародних стандартів у сфері судочинства включає базові документи щодо функціонування судової системи, судоустрою, прийняті ООН та інституціями Ради Європи, Європейською комісією ефективності правосуддя таКонсультативною радою європейських суддів.

Укр Eng

Адміністративна юстиція в Україні: проблеми теорії і практики

За загальною редакцією О.М.Пасенюка

Проект USAID "Україна: верховенство права" 2007 рік

Книга для суддів

Укр Eng

Міжнародні стандарти у сфері судочинства

Збірка міжнародних стандартів у сфері судочинства включає базові документи щодо функціонування судоустрою, прийняті ООН та інституціями Ради Європи (Комітет міністрів,Європейська комісія «За демократію через право», Європейська комісія з питань ефективності правосуддя,Консультативна рада європейських суддів, Консультативна рада європейських прокурорів).

Укр Eng

Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів, №11

Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів, №11.

Укр Eng

Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів, №10

Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів, №10.

Укр Eng

Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів, №9

Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів, №9.

Укр Eng

Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів, №8

Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів, №8.

Укр Eng

Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів, №7

Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів, №7.

Укр Eng

Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів, №6

Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів, №6.

Укр Eng
СТОРIНКА 1/2
 1 2

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.