Експертнi висновки та рекомендації

Бiблiотека / Експертнi висновки та рекомендації

Аналітичний звіт «Перспективи судових реформ: аналіз опитування суддів»

У цьому звіті проф. Роман Давід, перш за все, окреслює можливості кадрової реформи судової системи та ризики, які можуть виникнути через зосередженість на перспективах «людей у системі»: суддів різних судів. По-друге, він вивчає підтримку різних аспектів реформи на основі соціально-демографічних характеристик суддів, їх стажу та посад у судовій системі, умов праці та інших потенційно важливих аспектів, які можуть вплинути на реформу та її темп.

Укр Eng

Аналітичний звіт «Хто що хоче від люстрації»

Цей звіт підготовлено проф. Романом Давідом з метою дослідити ключові аспекти люстрації в світлі останніх концептуальних вдосконалень та надати різним заінтересованим сторонам влади та громадянського суспільства зворотній зв’язок щодо думки громадськості про процес люстрації та його впровадження.

Укр Eng

Експертний висновок щодо подальших кроків у світлі рекомендацій, викладених в остаточному звіті Венеціанської комісії стосовно поправок до закону України «Про очищення влади», проф. Роман Давід, експ

Звіт містить погляд автора на втілення рекомендацій Венеційської комісії щодо застосування закону України «Про очищення влади». 

Укр Eng

Аналітичний звіт «Люстрація в Україні та європейські стандарти: формування демократії, спроможної себе захистити», проф. Роман Давід, експерт з люстрації

У звіті  подано короткий огляд цілей законів про люстрацію та змісту європейських  стандартів, які стосуються законів про люстрацію. Зокрема,  розглянуто питання про те, чи поняття “демократії, спроможної  себе захистити” можна застосовувати до українського закону про очищення влади (люстрацію). 

Укр Eng

Аналітичний звіт щодо окремих проблемних аспектів практичного застосування положень кримінального процесуального кодексу України

Цей звіт підготовлено д.ю.н., проф. Олександрою Яновською за результатами аналізу практики застосування Кримінального процесуального кодексу України, узагальненої адвокатами, які здійснюють захист в кримінальних справах. Український науковець з досвідом адвокатської практики, автор звіту ретельно визначила прогалини регулювання та проблеми правозастосування положень КПК. У звіті викладено як практичні поради адвокатам для кращого захисту їх клієнтів у кримінальних провадженнях, так і пропозиції організаційного характеру, спрямовані на покращення практики застосування КПК суддями та прокурорами. У звіті також містяться ідеї законодавчих ініціатив задля вдосконалення якості КПК.

Укр Eng

Коментарі та рекомендації щодо проекту Стандарту освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Право» в Україні

Цей звіт підготовлено проф. доктором права Берндом Хайнріхом та Дмитром Кесслером за результатами аналізу проекту Стандарту освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня в світлі міжнародних стандартів та кращих практик забезпечення якості юридичної освіти. Будучи німецькими правниками, автори звіту передусім спираються на позитивний досвід Німеччини в забезпеченні якісної підготовки правників. Даний звіт покликаний інформувати всі зацікавлені в модернізації юридичної освіти сторони та допомогти Міністерству освіти і науки України розробити якісні стандарти юридичної освіти із врахуванням кращого світового досвіду розробки та впровадження таких інструментів. 

Укр Eng

Коментарі та рекомендації щодо проекту Стандарту освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Право» в Україні

Цей звіт підготовлено проф. доктором права Ділейном Свенсоном за результатами аналізу проекту Стандарту освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня в світлі міжнародних стандартів та кращих практик забезпечення якості юридичної освіти. Будучи американським правником і маючи більш ніж п’ятнадцятирічний стаж викладання в Польщі, автор звіту здебільшого спирається на позитивний досвід цих країн в забезпеченні якісної підготовки правників. Даний звіт покликаний інформувати всі зацікавлені в модернізації юридичної освіти сторони та допомогти Міністерству освіти і науки України розробити якісні стандарти юридичної освіти із врахуванням кращого світового досвіду розробки та впровадження таких інструментів. 

Укр Eng

Аналіз практики судді 2013-2015

Аналіз практики судді – звіт за результатами двох опитувань, які були проведені 2013 року серед суддів судів кримінальної та цивільної спеціалізації, і 2015 року – серед суддів судів адміністративної та господарської спеціалізації. Метою дослідження було визначення, з точки зору діючих суддів,  кваліфікаційних вимог, особистих якостей та етичних стандартів, якими має володіти та дотримуватись кандидат на посаду судді, методів визначення таких особистих якостей а також тем для підвищення кваліфікації суддів. Опитування охоплює такі теми: (i) правові знання, які повинні мати кандидати на посаду судді; (ii) особисті і моральні якості, якими  має володіти кандидат на посаду судді; (iii) методи визначення таких особистих і моральних якостей; (iv) теми (напрямки) для підвищення кваліфікації суддів; (v) виклики, які постають перед суддями в  процесі виконання своїх функцій; та (vi) інша статистична інформація, така як вік, освіта, стать та ін. Результати дослідження сприятимуть Вищій кваліфікаційній комісії суддів у розробці нормативно-правових актів в процедурі добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, а також допоможуть Національній школі судів в процесі розробки та вдосконалення тестових запитань в процедурі добору кандидатів на посаду судді а також програм спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді та програм підвищення кваліфікації суддів. Дослідження провела громадська МГО «Універсальна екзаменаційна мережа» в рамках реалізації річної грантової програми «Посилення ролі громадських організацій у здійсненні моніторингу стану та підтримці ходу і змісту проведення судової реформи» Проекту USAID «Справедливе правосуддя».

Укр Eng

Аналіз суддівської практики (частина 1), Міжнародна громадська організація «Універсальна екзаменаційна мережа» (UEnet)

Аналізом визначено кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду судді вперше (цивільна та кримінальна спеціалізації), особисті та моральні якості, яким має відповідати кандидат, та методи їх оцінки. Також документом надано перелік тем, які судді-практики виокремили для підвищення власної кваліфікації, та найбільші професійні проблеми, що постають перед діючими суддями, тощо.

Укр Eng

Висновок щодо Конституції України від 28.06.1996 року з особливою увагою до відповідності її положень принципу верховенства права (у розділах II, VII, VIII), Лорена Бахмайєр Вінтер, незалежний експерт

Цей висновок фокусує увагу на тих положеннях Конституції України від 28.06.1996 року, які стосуються судової системи і прокуратури, а також стосовно змісту правил щодо основоположних прав, пов’язаних із відправленням правосуддя.
 
Укр Eng
СТОРIНКА 1/4
 1 2 3 4

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.