Посiбники

Бiблiотека / Посiбники

Кадрова політика в суді: сучасний досвід

Цей посібник був підготовлений на основі матеріалів навчального курсу «Кадрова політика в суді. Робота з персоналом суду», розробленого у співпраці з експертами Проекту (USAID) «Україна: верховенство права», перевіреного під час регіональних семінарів з питань кадрової політики з головами судів та керівниками апарату та оновленого Проектом USAID «Справедливе правосуддя». У посібнику наведені приклади сучасного управління судом.

Укр Eng

Здійснення дисциплінарного провадження щодо судді

Видання підготовлене Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя». Посібник розроблений як практичне керівництво для проведення перевірок звернень громадян та юридичних осіб щодо поведінки судді з метою встановлення обставин, що можуть бути підставою його дисциплінарної відповідальності. Це видання розраховане на інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також інші органи, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді.

Укр Eng

Посібник з написання судових рішень. Третє видання

Посібник покликаний допомогти майбутнім та діючим суддям розвинути уміння та навички щодо підготовки та написання судових рішень. Посібник має прикладне спрямування і містить практикум. Широко використовуються приклади з реальних судових рішень. Чимало порад і рекомендацій засновано на досвіді зарубіжних, передусім європейських країн. Посібник розрахований для підготовки кандидатів на посаду судді, а також суддів упродовж п’ятирічного терміну їхнього призначення, які не проходили раніше такого курсу. Багато корисного можуть знайти у ньому і досвідченні судді. Посібник можуть використовувати тренери-викладачі при розробленні та проведенні тренінгів з написання судових рішень.

Укр Eng

Покращення рівня навиків спілкування та роботи працівників суду із людьми з інвалідністю. Практично-методичний посібник викладача

Даний посібник підготовлено громадськими експертами в рамках партнерської діяльності громадських організацій по реалізації проекту "Розробка та впровадження навчальної програми для працівників судів щодо покращення рівня навиків спілкування та роботи з особами з особливими потребами", який здійснює РГБФ «Право і Демократія» за підтримки американського народу, наданого через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Мета проекту – підвищення професійного рівня працівників судів, сприяння залученню представників громадянського суспільства до участі у процесі покращення функціонування судів та доступу людей з інвалідністю до приміщень суду та судових послуг. У цьому посібнику представлені матеріали навчальної програми для працівників судів щодо покращення рівня навиків спілкування та роботи із людьми з інвалідністю. Запровадження навчальної програми з цієї тематики сприятимуть належному забезпеченню людей з інвалідністю до правосуддя. Працівники апарату суду та судді, Територіальні управління Державної судової адміністрації України зможуть використати цей посібник для розробки та впровадження власних програм з покращення рівня навиків спілкування та роботи із людьми з інвалідністю.

Укр Eng

Початкова підготовка та підвищення кваліфікації інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Практично-методичний посібник викладача

Метою цього посібника є надати практично-методичні рекомендації та матеріали для організації початкової підготовки та підвищення кваліфікації інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які виконують функції при здійсненні дисциплінарного провадження щодо судді. У посібнику описано методи викладання та надано зміст занять, що спрямовані на теоретичну підготовку та вдосконалення практичних навичок учасників навчання.

Укр Eng

Практичне застосування медіації. Практично-методичний посібник викладача

Метою цього посібника є надання практично-методичних рекомендацій з підготовки навчального курсу для суддів щодо застосування медіації. Введення такого курсу до навчального плану Національної школи судів України (НШСУ) сприятиме практичному запровадженню медіації в Україні шляхом системного інформування суддівського корпусу про переваги вирішення спорів і конфліктних ситуацій шляхом медіації та про процедуру медіації, допоможе визначити комфортні шляхи для суддів щодо рекомендування медіації сторонам у справі, яка знаходиться у судовому провадженні. Медіація є одним із прогресивних методів покращення доступу до правосуддя і оздоровлення судової системи. Тому більш системне розуміння медіації суддями і адвокатами сприятиме ширшому її застосуванню і поверненню довіри до всієї судової системи.

Укр Eng

Основи Стратегічного планування. Практично-методичний посібник викладача

Цей інструментарій є зразком навчальної програми зі стратегічного планування. Українські установи, такі як Державна судова адміністрація, Національна школа суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України та Рада суддів України можуть використовувати ці матеріали для розробки програм зі сприяння посилення суддівського лідерства. Ефективне стратегічне планування може допомогти у забезпеченні того, що розробка та впровадження нових проектів, застосування інноваційних технологій та повсякденна робота судової системи України вестиметься прозоро, послідовно та результативно, забезпечуючи українським суддям надійний фундамент для прийняття справедливих та неупереджених рішень. Стратегічне планування на регулярній основі може призвести до збільшення ефективності роботи судів, що в свою чергу поліпшить громадську підтримку української судової системи та підвищить якість правосуддя в Україні.

Укр Eng

Права людини та охорона довкілля. Практично-методичний посібник викладача

Навчально-методичний посібник покликаний допомогти діючим суддям розвинути навички щодо розгляду справ з охорони довкілля та прав людини. Видання має прикладне спрямування і містить практичну частину. Використовуються приклади з реальних судових рішень. Чимало порад і рекомендацій основано на досвіді зарубіжних країн, передусім європейських. Посібник розрахований і на суддів упродовж п’ятирічного строку їхнього призначення, і досвідчених суддів. Його можуть використовувати і тренери-викладачі при розробленні та проведенні тренінгів, і судді безпосередньо під час роботи. 

Укр Eng

Правила поведінки працівників суду. Практично-методичний посібник викладача

Метою цього посібника є надати практично-методичні рекомендації щодо підготовки навчального курсу з правил поведінки працівників суду. У посібнику детально описано методи викладання та зміст навчального курсу, який має практичне спрямування. Цей курс викладався під час тренінгів і семінарів для голів судів та керівників апарату судів. Навчальний курс включає в себе такі питання як (і) встановлення стандартів етики, (іі) норми етичної поведінки, передбачені Правилами поведінки працівника суду, (ііі) нормативно-правові акти, що регулюють поведінку працівників суду.

Укр Eng

Кадрова політика суду. Практично-методичний посібник викладача

Це видання підготовлено Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: верховенство права» у співпраці з членами Робочої групи з удосконалення кадрової політики й адміністрування суду та учасниками фокус груп та оновлене Проектом USAID «Справедливе правосуддя». Метою цього посібника є надати практично-методичні рекомендації щодо підготовки навчального курсу з кадрової політики для судових управлінців. У посібнику детально описано методи викладання та зміст навчального курсу, який має практичне спрямування. Цей курс викладався під час тренінгів для голів судів та керівників апарату судів.

Укр Eng
СТОРIНКА 1/3
 1 2 3

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.