Посiбники

Бiблiотека / Посiбники

Навчальна програма дистанційного курсу «Суддівська етика» (в режимі он-лайн)

Мета курсу дистанційного навчання "Суддівська етика" - ознайомлення слухачів НШСУ (суддів) з основними положеннями Кодексу суддівської етики в світлі міжнародних стандартів поведінки суддів, насамперед, Бангалорських принципів поведінки суддів, а також поглиблення їх розуміння кожного конкретного принципу професійної етики з метою набуття та удосконалення навиків подальшого застосування цих принципів в судовій та позасудовій діяльності.

Укр Eng

Суддівська етика. Практично-методичний посібник викладача

У цьому посібнику представлені матеріали навчальної програми з професійної етики судді. Ефективні програми з цієї тематики сприятимуть забезпеченню справедливого та неупередженого судочинства. Крім того, високі стандарти суддівської етики сприятимуть зростанню підтримки судової системи з боку громадськості та покращенню якості правосуддя в Україні. Відповідні органи, зокрема Вища кваліфікаційна комісія суддів України та Рада суддів України, зможуть використати цей посібник для розробки та впрова-дження власних програм з етики суддів.

Укр Eng

Написання судових рішень. Практично-методичний посібник викладача

Цей посібник підготовлено в рамках Проекту USAID «Україна: верховенство права» та оновлений в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Ефективні програми з цієї тематики покликані сприяти покращенню якості судових рішень в Україні шляхом їх більш чіткого формулювання, логічного та обґрунтованого викладу. Відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» усі судові рішення включаються до Реєстру судових рішень та оприлюднюються на офіційному веб-порталі. Це означає, що будь-яке рішення є відкритим для доступу та ознайомлення широким загалом громадян та юридичної спільноти. Належне обґрунтування судових рішень є однією з передумов зростання довіри громадськості до судової системи України та кращого розуміння сторонами справи позиції суду щодо їхніх вимог.

Укр Eng

Верховенство права та права людини у світлі Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Практично-методичний посібник викладача

До посібника ввійшли зібрані в рамках виконання грантових програм Проекту USAID «Справедливе правосуддя» матеріали Центру верховенства права Української Правничої Фундації та Центру «Дослідження проблем верховенства права та його втілення у національну практику Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Ефективність впровадження такої програми націлена на забезпечення справедливого та неупередженого судочинства й покращення якості правосуддя в Україні. 

Укр Eng

Посібник «Основи судової журналістики»

Посібник «Основи судової журналістики» було видано Проектом USAID «Справедливе правосуддя» у співпраці зі спільним проектом Європейського Союзу та Ради Європи «Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні». Текст видання підготовлено медіа-юристами Людмилою Опришко та Людмилою Панкратовою із використанням матеріалів Посібника «Основи судової журналістики», створеного за підтримки Проекту USAID "Україна: верховенство права" фахівцями-юристами Михайлом Буроменським, Олександром Сердюком та соціологом Іриною Підкурковою у 2009 році. Також у тексті використано матеріали Національного центру судів та ЗМІ (США), які підготував його директор Гарі Генґстлер. Оновлене видання підготовлене із урахуванням останніх змін до законодавства та висновків і рекомендацій, розроблених в ході проведення численних заходів з питань комунікації судів із громадськістю. Видання призначене для працівників ЗМІ та всіх інших осіб, зацікавлених у висвітленні діяльності судів за допомогою засобів масової інформації. Очікується, що цей посібник буде використовуватися на щоденній основі в якості керівництва для журналістів при підготовці матеріалів, що стосуються діяльності судів, а також слугуватиме як підручник для студентів і журналістів для підвищення навичок та професійного рівня, а також набуття нових знань. Крім того, оновлений посібник може використовуватися у якості базового матеріалу для проведення тренінгів для журналістів щодо висвітлення діяльності судів.

Укр Eng

Навчально-практичний посібник «Зв’язки із громадськістю в судах»

Навчально-практичний посібник «Зв’язки із громадськістю в судах» було видано Проектом USAID «Справедливе правосуддя» у співпраці з Національною школою суддів України. Цей посібник є другим оновленим виданням, яке вперше було надруковане у 2009 році в рамках реалізації Проекту USAID «Україна: верховенство права». Посібник було видано з метою задоволення нагальної потреби судової гілки влади у підготовці та підвищенні обізнаності суддів та працівників апарату судів у питаннях налагодження діалогу та конструктивної співпраці із громадськістю та ЗМІ. Оновлене видання підготовлене із урахуванням останніх змін до законодавства та гострої потреби осіб, відповідальних за зв’язки судів зі ЗМІ та громадськістю, у навчанні та корисних порадах щодо практичного виконання покладених на них завдань. Посібник буде особливо корисним для прес-секретарів судів та суддів-спікерів, а також для суддів, працівників апарату судів та дослідників у сфері розвитку судівництва та управління судовою діяльністю.

Укр Eng

Методичний посібник «Вимоги до апробації екзаменаційних завдань та аналітичний супровід апробації»

Методичний посібник «Вимоги до апробації екзаменаційних завдань та аналітичний супровід апробації» розроблено для використання Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Національною школою суддів України в процесі апробації тестових завдань. Посібник також буде корисним іншим учасникам процесу розробки, перевірки та вдосконалення завдань для екзаменування.  Апробація є одним з важливих компонентів будь-якої системи екзаменування, що проводиться з метою оцінки професійних компетенцій. Завдяки коректному використанню апробації підвищуються показники якості екзаменування (валідність, надійність, об'єктивність, обґрунтованість, ефективність та прийнятність).

Укр Eng

Посібник для розробників тестових завдань

Посібник є добіркою матеріалів, які використовувались у навчанні розробників тестових завдань для кандидатів на посаду судді, що проводилось Проектами USAID «Верховенство права» та «Справедливе правосуддя» у період з 2009 по 2014 роки. Посібник буде корисним учасникам тренінгів для оновлення знань, але, в першу чергу, він розрахований на самостійне опрацювання та засвоєння матеріалу майбутніми розробниками тестових завдань.

Укр Eng

Книга «Бути суддею»

Книга «Бути суддею» - результат співпраці Національної школи суддів України з Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя». Видання базується на перекладеній на українську мову «Книзі судді» (The Judge’s Book), підготовленій Національним коледжем суддів США. Книга покликана підвищити поінформованість суспільства про особливість діяльності носія судової влади, а також сприяти кращому розумінню викликів та відповідальності, які постають перед суддею в демократичному суспільстві. Вона ввібрала в себе розповіді досвідчених і молодих українських суддів з різних регіонів країни та різних спеціалізацій і може стати посібником-порадником у повсякденному професійному й особистому житті як для тих, хто мріє про суддівську мантію, так і для широкого загалу представників правничої професії. Авторам вдалося передати в ній суть змін, які очікують на правника і його близьке оточення (родину, друзів), коли отримано призначення на посаду судді. До складу авторського колективу входять Оксана Сироїд, нині заступник Голови Верховної Ради України; Ольга Шаповалова, суддя Верховного Суду України у відставці, викладачка Національної школи суддів України; Лариса Денисенко, правозахисниця й письменниця і Ірина Фадєєва, психолог. Книга розрахована на широку читацьку аудиторію, передовсім, кандидатів на посаду судді та новопризначених суддів.

Укр Eng

Посібник із європейського антидискримінаційного права

Видано Посібник із європейського антидискримінаційного права у рамках спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Посилення спроможностей адвокатів та правозахисників щодо реалізації на національному рівні положень Європейської конвенції з прав людини та Європейської соціальної хартії (переглянутої)». У Посібнику висвітлюється судова практика Європейського Суду з прав людини з справ по забороні дискримінації, які передбачені Європейською Конвенцією з прав людини (ЄКПЛ, Стаття 14) та Протоколом № 12 до Конвенції. Протокол № 12 розширює заборону дискримінації і створює гарантії рівності у користуванні будь-якими правами, включаючи права, передбачені національним законодавством держав-членів Ради Європи, в тому числі і України. У своїх рішеннях щодо порушення Статті 14 ЄКПЛ, Європейський Суд з прав людини посилається на тлумачення дискримінації, яке було викладено у справі Вілліс проти Сполученого Королівства, а саме, що дискримінація – це є «різне ставлення до людей, без об’єктивного чи належного обґрунтування,  які знаходяться у порівняно однокових ситуаціях». Посібник розрахований на юристів-практиків та правозахисників, які ведуть справи у національних судах з протидії дискримінації та подають скарги до Європейського суду з прав людини. 

Укр Eng
СТОРIНКА 2/3
 1 2 3

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.