Соціологічні дослідження

Бiблiотека / Соціологічні дослідження

Узагальнюючі результати опитування громадян щодо демократичних змін у політичних та суспільних сферах, судової реформи та процесу очищення влади в Україні

В даному документі представлено узагальнюючі результати дослідження 2016 року та здійснено порівняльний аналіз із даними опитування 2015 року за такими напрямами: сприйняття населенням соціально-економічних та політичних процесів в Україні, зокрема поінформованість та уявлення про сутність та процес очищення влади, сприйняття категорій посадовців, що підпадають під люстрацію. Значна  увага приділена питанням здійснення процесу очищення судової  влади , надано соціально-демографічну оцінку групам респондентів залежно від їх позиції щодо сприйняття люстрації. Сформульовано висновки та рекомендації за результатами дослідження. 

Укр Eng

Друге всеукраїнське опитування громадян щодо демократичних змін у політичній та суспільній сферах, судової реформи та процесу очищення влади в Україні

Презентація включає результати другого всеукраїнського опитування громадян щодо демократичних змін, судової реформи та процесу очищення влади. Проект USAID «Справедливе правосуддя» та GfK Україна провели це дослідження в травні та червні 2016 року з метою вивчення рівня задоволеності громадян виконанням владою суспільних вимог, що виникли в результаті Революції Гідності, загальних тенденцій щодо рівня довіри громадян до влади та судової системи, а також рівня обізнаності та підтримки процесів, пов’язаних з люстрацією та перевіркою державних службовців і суддів. 

Укр Eng

Національне опитування суддів України щодо реформування судової системи (узагальнені результати дослідження)

В даному документі представлено узагальнені результати опитування суддів щодо реформування судової системи, виконання законів України  «Про відновлення довіри до судової влади», «Про очищення влади» та «Про забезпечення права на справедливий суд», зокрема  проаналізовано гендерний баланс, вікову структуру та професійний досвід суддів, охарактеризовано умови праці. Значну  увагу надано  темі судової реформи в Україні в частині сприйняття суддями умов праці, ставлення  до процесів перевірки та люстрації, а також до новацій законодавства про судоустрій. За результатами дослідження сформульовано узагальнюючі висновки й  рекомендації.

Укр Eng

Національне опитування суддів України щодо реформування судової системи (презентація)

Укр Eng

Аналітичний звіт "Громадський моніторинг якості адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції України"

У звіті представлено результати громадського моніторингу якості адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції України. Моніторинг було проведено в жовтні – грудні 2015 року в Одеській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській областях та місті Києві громадською організацією «Центр політико-правових реформ» у співпраці із іншими громадськими організаціями в рамках грантового проекту «Громадський моніторинг адміністративних послуг Міністерства юстиції України як дієвий механізм впливу на їх якість» за підтримки Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя». В звіті представлено аналіз даних за результатами опитувань у пілотних регіонах проекту та місті Києві, ілюстративну інформацію (візуалізації) у вигляді таблиць, схем та графіків. Також у звіті представлено обґрунтовані рекомендації щодо шляхів поліп­шення якості адміністративних послуг та підвищення рівня довіри громадян до держав­них органів та Міністерства юстиції України зокрема.

Укр Eng

Всеукраїнське опитування громадян щодо демократичних, екнономічних та правових реформ в Україні, в т.ч. щодо люстрації державних службовців та суддів відповідно до Закону України "Про очищення влади"

Презентація включає результати національного опитування громадської думки щодо демократичних, економічних та судових реформ, зокрема виконання Закону України «Про очищення влади». Проект USAID «Справеливе правосуддя» та компанія GFK Ukraine провели це дослідження в липні 2015 року для того, щоб виявити рівень обізнаності громадян та ставлення до люстрації державних службовців та суддів; рівень задовільності відповіддю держави на вимоги суспільства, які були сформовані в наслідок Революції гідності, а також загальні тенденції рівня довіри громадян до держави та судової влади зокрема. 

Укр Eng

Аналіз забезпечення рівного доступу осіб з особливими фізичними потребами до правосуддя

У виданні розміщено результати аналізу забезпечення рівного доступу осіб із обмеженими фізичними можливостями до правосуддя, який здійснювався РГБФ «Право і Демократія» в 2014 р. в 20 судах  в 10 областях України в рамках реалізації грантового проекту «Проведення моніторингу забезпечення рівного доступу осіб з особливими фізичними потребами до правосуддя» за підтримки проекту USAID«Справедливе правосуддя». Видання призначене для голів судів, суддів, керівників апарату суду, інших працівників суду, представників державної судової адміністрації та інших органів судової влади, громадських організацій та активістів, законотворців та всіх інших сторін, зацікавлених у покращенні доступу до правосуддя, підвищення ефективності, прозорості та підзвітності судової системи, побудови довіри громадян до суду.

Укр Eng

Аналітичний звіт «Аналіз забезпечення рівного доступу осіб із обмеженими фізичними можливостями до правосуддя»

Видання включає результати аналізу забезпечення рівного доступу осіб із особими потребами до правосуддя, який здійснювався РГБФ «Право і Демократія» в рамках реалізації проекту «Оцінка впровадження програми опитування за методологією КГЗ та здійснення аналізу забезпечення рівного доступу осіб із обмеженими фізичними можливостями до правосуддя». Проект впроваджено за підтримки Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Видання призначене для голів судів, суддів, керівників апарату суду, інших працівників суду, працівників державної судової адміністрації, громадських організацій та активістів, та всіх інших осіб, зацікавлених у побудові діалогу між судами та суспільством задля покращення доступу до правосуддя, підвищення ефективності, прозорості та підзвітності судової системи, побудови довіри громадян до суду.
Укр Eng

Оцінка задоволеності громадян якістю функціонування судів (4 раунд): Ленінський, Кіровський районні суди м.Кіровоград, Кіровоградський районний, Олександрійський міськрайонний суди Кіровоградської обл

У виданні представлено результати опитування громадської думки за методологією карток громадянського звітування щодо оцінки якості окремих аспектів діяльності Ленінського районного суду м. Кіровограда, Кіровського районного суду м. Кіровограда, Кіровоградського районного суду Кіровоградської області та Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області. Дослідження було проведене Кіровоградською обласною громадською організацією «Творче об’єднання ТОРО» в рамках програми опитування відвідувачів щодо якості функціонування судів у 2012 році, що здійснювалася за підтримки Проекту USAID “Справедливе правосуддя”.

Укр Eng

Оцінка задоволеності громадян якістю окремих аспектів функціонування судів (4 раунд): Апеляційний суд Кіровоградської області

У виданні представлено результати опитування громадської думки за методологією карток громадянського звітування щодо оцінки якості окремих аспектів діяльності Апеляційного суду Кіровоградської області. Дослідження було проведене Кіровоградською обласною громадською організацією «Творче об’єднання ТОРО» в рамках програми опитування відвідувачів щодо якості функціонування судів у 2012 році, що здійснювалася за підтримки Проекту USAID “Справедливе правосуддя”.

Укр Eng
СТОРIНКА 1/5
 1 2 3 4
last

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.