Нормативна база

Бiблiотека / Нормативна база

Коментар до Кодексу суддівської етики

Укр Eng

Концепція вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії (проект)

Укр Eng

Застосування системи оцінювання роботи суду

Цей Посібник підготовлено з метою сприяння практичному застосуванню в судах України Системи оцінювання роботи суду (СОРС), що була затверджена Рішенням Ради суддів України № 28 від 2 квітня 2015 року. Посібник знайомить суддів та працівників апарату суду із засадами та методами СОРС, надає практичні рекомендації щодо її впровадження як одного з компонентів сучасного судового адміністрування.

Укр Eng

Кодекс поведінки юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича

Одноголосно схвалений 24 грудня 2015 р. загальними зборами трудового колективу юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, цей документ є першим в Україні кодексом поведінки для студентів-правників, викладачів, адміністрації та допоміжного персоналу. Проект USAID«Справедливе правосуддя» успішно підтримав цю правничу школу у її зусиллях розробити кодекс поведінки шляхом надання міжнародної експертної підтримки. Томас Х. Райс, міжнародний експерт Проекту з питань юридичної освіти, через телекомунікаційні технології та роботу на факультеті допоміг членам комітету з розробки кодексу поведінки глибше осягнути питання етики академічної спільноти та дізнатись про кращі практики розробки кодексів поведінки, а також допоміг комітету пройти крізь процес співпраці, в якому кожний член факультетської спільноти, чи то професор чи то студент, мали такий самий голос як й інші. Цей документ викладає базові принципи академічної доброчесності, що їх юридичний факультет зобов’язався поважати. Окрім цього, він встановлює механізм його застосування, передбачаючи створення на юридичному факультеті комітету з питань моралі та етики. За підтримки Проекту факультет буде продовжувати вдосконалювати кодекс поведінки, розробляти процедури роботи комітету та імплементації кодексу. 

Укр Eng

Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи

Документ розроблений та рекомендований робочою групою з розробки системи оцінювання якості роботи суду за підтримки Проекту USAID «Справедливе правосуддя» у співпраці з Радою суддів України і Державною судовою адміністрацією України. Затверджений Радою суддів України 2 квітня 2015 року. 

Укр Eng

Стратегічний план розвитку судової влади на 2013 - 2015 роки

Стратегічний план розвитку судової влади на 2013 - 2015 роки, затверджений ХІ черговим з'їздом суддів України 22 лютого 2013 року.

Укр Eng

Кодекс суддівської етики

Кодекс суддівської етики, затверджений ХІ черговим з'їздом суддів України 22 лютого 2013 року.

Укр Eng

Правила поведінки працівника суду та Коментар

Правила поведінки працівника суду та Коментар були розроблені в рамках співпраці Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: верховенство права» з Державною судовою адміністрацією України та Радою суддів України в 2010 році та перевидані Проектом USAID «Справедливе правосуддя» - послідовником Проекту USAID «Україна: верховенство права». 

Укр Eng

Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи

Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи має на меті створення необхідних умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією про діяльність судів шляхом широкого використання інформаційних технологій та на виконання законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», «Про Національну програму інформатизації», Положення про Єдину судову інформаційну систему України, погодженого рішенням Ради суддів України від 25 грудня 2009 року № 106, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30. В Концепції викладено кроки, які необхідно здійснити судовій системі України для переходу на без паперові технології та надання більш якісних послуг громадянам. 

Укр Eng

Кодекс професійної етики судді

Кодекс професійної етики судді, затверджено V з’їздом суддів України, 24 жовтня 2002 р.

Укр Eng
СТОРIНКА 1/2
 1 2

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.