Напрями діяльності

Напрями діяльності  /  Добір суддів, етика та дисциплінарна відповідальність суддів

Добір суддів, етика та дисциплінарна відповідальність суддів

 

Безпосередніми партнерами Проекту USAID «Справедливе правосуддя» у рамках цього компоненту є Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ), Національна школа суддів України та Рада суддів України. Окрім того здійснюється співпраця із Вищою радою юстиції, Адміністрацією Президента, Державною судовою адміністрацією, Міністерством юстиції України та Комітетом з питань правосуддя Верховної Ради України.

Призначення на суддівські посади

Запровадження об’єктивних критеріїв добору кандидатів на суддівські посади з урахуванням їх рівня знань та досвіду є надзвичайно важливим для підвищення прозорості процесу призначення суддів. Відтак, Проект «Справедливе правосуддя» зосереджений на наданні технічної допомоги Вищій кваліфікаційній комісії суддів України з тим, щоб вона могла здійснювати процес призначення на суддівські посади прозорим шляхом, що сприяє добору найкращих кандидатів на суддівські посади та підвищує довіру суспільства до судової влади. Цей компонент включає:

  1. Розробку об’єктивних критеріїв призначення на суддівські посади на основі передового європейського та міжнародного досвіду;
  2. Розробку стандартів для кваліфікаційного іспиту кандидатів на суддівські посади на основі детального переліку професійних знань, навичок та якостей, які повинен мати кожний кандидат на посаду судді;
  3. Розвиток організаційної спроможності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо формування кадрового складу для розробки тестових запитань та оцінювання тестів;
  4. Сприяння запровадженню тестування та створенню на базі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України національного центру анонімного тестування кандидатів на посаду судді.

Проект «Справедливе правосуддя» будує свою роботу на основі здобутків Проекту USAID «Україна: верховенство права». Проект USAID «Україна: верховенство права» надавав підтримку Вищій кваліфікаційній комісії суддів України в проведенні першого в Україні загальнонаціонального анонімного тестування кандидатів на посаду судді в травні 2011 року. У тестуванні, що проводилось одночасно в чотирьох містах ключових регіонів України, взяло участь близько 3 500 кандидатів на посаду судді.

Проект «Справедливе правосуддя», у свою чергу, залучатиме вітчизняних та іноземних експертів для оцінки результатів першого загальнонаціонального процесу добору кандидатів на суддівські посади. Експертні рекомендації, розроблені за результатами оцінки, стануть основою для вдосконалення положень, що регулюють процес добору кандидатів на суддівські посади вперше, та їх прийняття ВККСУ. Ця діяльність є надзвичайно важливою з огляду на наближення другого загальнонаціонального добору кандидатів на суддівські посади, який планується в 2012 році.

Окрім цього, на основі розробок Проекту «Україна: верховенство права», Проект «Справедливе правосуддя» має намір надати підтримку Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у створенні на базі ВККСУ національного центру анонімного тестування кандидатів на посаду судді, який на постійній основі займатиметься розробкою тестових запитань для тестування кандидатів на посаду судді, адмініструванням банку тестових запитань, відбором тестових запитань та авторів практичних завдань, проведенням тренінгів для розробників тестових запитань й адміністраторів тесту.

Дисциплінарна відповідальність судді

Впровадження прозорих процедур притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності необхідне для підвищення довіри громадян до судової системи, оскільки притягнення до відповідальності суддів на підставі звернень громадян щодо неналежної поведінки судді та захист добросовісних суддів від необґрунтованих скарг сприятимуть зміцненню незалежності суддів та підзвітності судової системи. Стандартизація в діловодстві є можливістю та вимогою сьогодення. З метою вдосконалення дисциплінарної практики у 2008 р. було розроблено та апробовано бланк форми Скарги щодо неналежної поведінки судді та процедури її адміністрування. Перевірка на прийнятність нововведення була організована Проектом «Україна: верховенство права» у співпраці з Радою суддів Київської області та Апеляційним судом Київської області у Броварському, Києво-Святошинському та Вишгородському районних судах, де відвідувачам суду було запропоновано скористатися зразками скарг. Стандартизовані форми допомагають громадянам самостійно вносити потрібну інформацію і чітко викласти суть оскаржуваної поведінки судді, не торкаючись питань законності судового рішення у їх справі, оскільки для оскарження рішення установлено інший процесуальний порядок.

Бланк форми було доопрацьовано з урахуванням зауважень та коментарів громадян і працівників суду. Протягом 2008-2009 років такий зразок Скарги щодо неналежної поведінки судді використовувався Міністерством юстиції України, був розміщений на його веб-сайті, і відомо, що ним скористалися понад 2000 громадян.

Відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів», повноваження стосовно притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності покладені на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, ВККСУ зобов’язана розмістити стандартизований зразок скарги щодо неналежної поведінки судді, а також усі рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності на своєму веб-сайті. Закон також вимагає від ВККСУ здійснення нагляду за дисциплінарним провадженням , включаючи розгляд скарг щодо неналежної поведінки судді, проведення перевірки та розслідування, видачу та оприлюднення постанов суду. Для виконання цих функцій ВККСУ створила Службу дисциплінарних інспекторів, 33 інспектора якої звітують 11 членам ВККСУ.

Проект «Справедливе правосуддя» надаватиме ВККСУ рекомендації щодо підвищення прозорості відповідно до європейських стандартів та передового міжнародного досвіду, Закону «Про судоустрій і статус суддів» та інших законів України. Зокрема, діяльність Проекту «Справедливе правосуддя» включатиме надання підтримки ВККСУ в розробці положень, що регулюють проведення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, процес найму та облік кадрів дисциплінарних інспекторів, а також призначення виконуючого обов’язки судді під час дисциплінарного процесу щодо судді. Проект «Справедливе правосуддя» також надаватиме підтримку ВККСУ в проведенні інформаційної кампанії для підвищення обізнаності громадськості з новим порядком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Етика суддів

Етика суддів є важливим елементом забезпечення як ефективного функціонування судової системи, так і справедливого і прозорого дисциплінарного процесу щодо суддів. Для досягнення цих цілей Проект зосередить свою роботу на тісній співпраці з органами судового самоврядування задля вдосконалення існуючих правил етики суддів для приведення їх у відповідність з чинним Законом «Про судоустрій і статус суддів», а також із передовими міжнародними та європейськими стандартами й досвідом у цій галузі.

© Проект USAID «Справедливе правосуддя». Створення цього веб-сайту стало можливим завдяки підтримці з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданій в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя». Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на цьому сайті, не обов’язково збігаються з поглядами та думками USAID чи Уряду США.